Alla frågor kring MSB Byafiber hänvisas till en representant för föreningen. Dessa hittas på:

http://www.msbbyafiber.se/styrelsen.htm